Pressemelding: Mudassar Kapur besøker Tromsø og iCaravan

Endret Mon, 27 Mar 2017 ved 04:20 PM


iCaravan AS jobber aktivt med integrering, mener det viktigste for å lykkes er å få folk i arbeid. Vi har stor suksess med dette og vi hadde storfint besøk fra Mudassar Kapur (Stortingsrepresentant fra Høyre), som ønsket å lære mer om arbeidet vi gjør på området. Vi benyttet også å benytte anledningen å vise frem våre bobiler, samt informere om ønsket fra våre kunder om endring av førerkortregler:-)

Forøvrig er dette en flott måte å bli kjent med potensielle medarbeidere, uten noen form for risko. Vi bruker stille måneder på vinteren, og har da ferdig opplærte medarbeidere når sesongen kommer.Med på bildene: Mudassar Kapur (Stortingsrepresentant Høyre), Tormod Ingebrigtsen, Erlend Svardal Bøe (Gruppeleder), Oliver Mizeo, Cato Hakvåg, Jan Børre Håheim, Stig Pettersen (FIA), Baku og Abshir.


Sak på FB Tromsprodukt:https://www.facebook.com/tromsprodukt/posts/1708620085820157:0


Pressemelding fra Tromsø Kommune:


Pressemelding:

Pressemelding: Mudassar Kapur besøker Tromsø

Fredag 24.mars kommer stortingsrepresentant for Høyre Mudassar Kapur til Tromsø for å lære mer om integreringsarbeidet som skjer i Tromsø kommune. Mudassar sitter i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité og er Høyres talsperson for innvandring- og integrering. Programmet for besøket er som følger:

10.30 Besøk Bymyra barnehage
11.30 Gå til sentrum
12.00 Lunsj og presentasjon av FIA (Flerspråklige i arbeid) på Kafe Globus
12:00 Vanja og Anita ønsker velkommen og gir litt overordnet info om samarbeidet vårt
12:15 Michael følger opp med en presentasjon om Globus
12:30 Guro presenterer FIA/FLY samarbeid i nærmere detaljer på tiltaksnivå.
13.00 Bedriftsbesøk The Edge med daglig leder Øyvind Alapnes eller Marianne Høybakk
13.50 – Maxitaxi kjører delegasjon fra The Edge til iCaravan.
14.00 Bedriftsbesøk iCaravan med daglig leder Jan Børre Håheim og veileder på Tromsprodukt, Stig Pettersen
15.15 Besøk og møte med Tromsø Idrettsråd på Alfheim stadion
16.30 Ferdig

Om besøkene

Bymyra barnehage
Barnehagen representerer et rikt mangfold med ressurser innenfor ulike språk og kulturer. De ansatte har høy faglig kompetanse og de vektlegger humor og glede i det daglige arbeidet. Arbeid med et godt språkmiljø har stort fokus i Bymyra, som bidrar å stimulere til undring, glede og lærelyst.

Tromsprodukt – FIA (Flerspråklige i arbeid)
Tromsprodukt gir innvandrere med flyktningbakgrunn et unikt tilbud. Ved aktiv deltakelse i arbeidslivet utvikler de sine språkferdigheter. I tillegg får de kunnskaper om norsk arbeids- og samfunnsliv. 

Tromsø Idrettsråd
Idretten bidrar med integrering gjennom idrett. I dagens samfunn fins det utfordringer med å rekruttere barn og ungdom til idrettslagene. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen.

Vi håper at dere ønsker å være med og dekke dette besøket. Tromsø Høyre kommer i løpet av besøket til å presentere flere tiltak som omhandler integrering som vi ønsker å foreslå i kommunestyret. Blant annet ønsker Tromsø Høyre at Tromsø skal bli en del av områdesatsingen til staten. I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats. 

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
Erlend Svardal Bøe
Formannskapsmedlem og gruppeleder for Høyre
Politisk ledelse
Tlf: 99 26 98 13 |
erlend.svardal.boe@tromso.kommune.no

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen