Hvordan vedlikeholde gassutstyr i bobil og campingvogna

Endret Fri, 09 Dec 2016 ved 11:32 AM

Mange av våre kunder lurer ofte på bruken, sikkerheten og vedlikeholdet av gassystemet i sin bobil og campingvogn. Det er mange som er skeptisk til gass, og har lite kunnskap om temaet. Vi skal her prøve å besvare de viktigste spørsmålene vi får angående temaet.

Enkel forklaring av oppbyggingen av gassanlegget i din bobil/campingvogn

Lettstålflaske med Pol-Kobling

Gassbeholder:

Alle bobiler og campingvogner har en eller flere gassbeholdere. Dette kan være i form at flasker eller tanker. Disse kan fylles eller byttes hos en gassforhandler.

Vi tar for oss den vanligste, gassflasken. Disse kommer i 5, 10 og 11 kg beholdere. Reglene for disse beholderne reguleres av ADR bestemmelser, man kan ha maks to beholdere med inntil 11 kg gass med seg på tur. Er flasken koblet til anlegg er det egne bestemmelser for utlufting og oppbevaring. Har man plass til en flaske i gasskapet, kan man altså oppbevare en ekstra i bagasjerom, om den er festet korrekt og oppbevares stående. Vi anbefaler da at du bruker en gassalarm og sørger for god luftsirkulasjon. Alle beholdere skal være lagret stående, dette for at sikkerhetsventilen skal være i funksjon.

10kg_1
Komposittflaske med Click-on kobling

Kobling og regulator.

I Norge har vi to typer tilkobling, click-on (Ofte kalt husholdningskobling) og Pol-kobling (ofte kalt industrikobling). Click-on har en "hurtigkobling" man trykker ned på flasken, mens Pol-kobling skrus på selve ventilen på flasken. Click-on brukes mest på griller og flyttbart utstyr man bruker ute, mens pol anbefales brukt til faste installasjoner som din bobil eller campingvogn, som er mye sikrere og mindre problematisk i bruk.

Click-on kobling med regulator.
Click-on kobling med regulator.

Noen av koblingene har en innebygget regulator, mens andre er bare en åpen ventil, som krever regulering av en fastmontert regulator. Det er viktig å vite forskjellen, når du evt skal kjøpe reservedeler eller bytte ut deler (noe som krever kompetanse). Har du ikke kompetanse på dette, skal man alltid kontakte en autorisert

Pol kobling med reguering
Pol kobling med reguering

forhandler for å vedlikeholde anlegget. Gassen fra regulatoren skal som hovedregel ikke overstige 30 mbar, og utstyret som tilkobles skal være forberedt for dette. Trykket som er i en gassflaske er variabelt i forhold til temperaturen ute, ved 20 grader er det ca 7 bars trykk direkte ut av flasken. PS! Gassregulatoren skal alltid være montert i samme skap som gassflaske (Under bruk)


Gasslange med merking
Gasslange med merking

Slanger

Det er spesielle regler for slanger i bobiler og campingvogner. Mellom gassflaske og regulator kan man ha maks lengde 400mm, etter regulator kan man ha inntil 750mm slange. Ønsker man å koble til flyttbart gassutstyr (for eks gassgrill) kan ikke denne kobles til uten at man har en hurtigkobling tilgjengelig ute på enhenten, slangen til denne kan ikke overstige 2500mm.

Det er forskjellige slanger på markedet, felles for alle er at de skal være merket på en spesiell måte. Merke: Produsent, nummer på standard, innvendig diameter, høyeste driftstrykk, egnet for propan, produksjonstidspunkt, og laveste brukstemperatur -30.

Vedlikehold

Vedlikeholdet av gassystemet er eiers/brukers ansvar. Vedlikeholdet av gassystemet er meget viktig, og skal foretas av sertifisert personell. Det er mange steder man får utført slikt arbeid, sjekk opp med din lokale forhandler eller se etter om forhandleren er med i Caravanbransjeforbudet, disse har et sertifisering på gass i fritidskjøretøy.

Sjekk gassutstyret under bruk og visuell kontroll ved bruk.

Gasstest, trykktester for gasssystem i fritidskjøretøy
Gasstest, trykktester for gasssystem i fritidskjøretøy

Årlig: Trykktesting av anlegg skal utføres, visuell kontroll av slanger, rør og tilkoblinger.

Intervall:

Slanger byttes ut hvert tredje år, eller om slangen viser tegn til svekkelser. Ta gjerne bøyetesten av slangen når du bytter gassflaske. De bør byttes senest 5 år etter produksjonsdato, eller etter merket utløpsdato.

Utvidet gjennomgang av hele gassystemet utføres når systemet er 5 år, eller førstegangs gjennomgang, utføres dette hvert 3 år. Dette må bestilles separert ved service.

Gassregulator skiftes minst hvert 10 år.


Sikkerhet

Oppbevaringen av beholdere må ikke skje i lukkede rom og kjellere, best egnet oppbevaring er i gasskap utendørs. Man bør alltid skifte gassflaske i friluft, man må også sjekke at tilkoblingen er tett og korrekt satt på etter skifte.

Sjekk alltid ventilasjonen på din bobil eller campingvogn, disse må ikke tildekkes. Spesielt bør man sjekke at det er god ventilasjon under slik at for eksempel snø ikke dekker til og forhindrer god ventilasjon. Propan er altså ikke giftig, og det viktigste er altså å få ventilert ut, slik at ikke gassen fortrenger oksygenet og fører til kvelning.

Utstyr til oppvarming skal ha lukket forbrenning, dette for å unngå luftfuktigheten som dannes under forbrenning, samt at oksygenet blir brukt opp i boarealet. For eksempel kokeapparatet må aldri brukes til oppvarming av din bobil eller campingvogn. Man kan heller ikke bruke flyttbart utstyr inne i boenheten, for eksempel kokeapparater eller ståleovner.

I rom som er dedikert for gassflasker og regulatorer må du ikke oppbevare andre ting, dette kan være farlig, og kan for eksempel påvirke luftsirkulasjon i rommet.

Gassalarm til bobil og campingvogn
Gassalarm til bobil og campingvogn

Gassalarmer

LPG/propan alarm. Dette er et absolutt minimum å ha i din campingvogn eller bobil, og bør bestilles ved kjøp av enheten. Propan er tyngre en luft og synker til gulvet og lave rom i din bobil eller campingvogn, og den skal monteres ved gulvet, da lekkasjen oppstår uten at det er varmgang.

CO alarm. Denne gassen er farlig, og forgifter deg. Den er tyngre enn luft og synker altså. CO oppstår ved ufullstendig forbrenning, og oppstår ved ulmebrann, gassen vil da være varm, og stiger, alarmen må da monteres høyt i bobilen/campingvogna.

Narkosegasser. Det har oppstått et behov for alarmer for narkotiske gasser i bobil og campingvogn, vi har vel alle hørt om episoder hvor kriminelle bruker slike gasser for å utføre innbrudd/tyveri når du er på tur. Mange alarmer finnes for slik deteksjon og alarmerer deg om du skulle bli utsatt for noe slikt.

Lekkasje, hva gjør jeg?

Mistenker du lekkasje, kan du blande oppvaskmiddel og vann (1 del vaskemiddel og to deler vann) på en sprayflaske. Spray så på oppløsningen på anlegget og sjekk for lekkasjer.

Har du lekkasje, må du med en gang stenge alle ventiler, ikke bruk åpen ild eller strømbrytere. Koble så fra gassflasken, sørg for god utlufting. kontakt så en sertifisert forhandler for å få sjekket anlegget.

Problemer/bruk og tips av gassutstyret.

Sjekk alltid flammen på ditt utstyr (om mulig), blå flamme indikerer komplett forbrenning og flammen skal se slik ut:

Om flammen er gul, indikerer dette feil forbrenning, og kan skyldes feil blanding med luft eller andre feil med ditt utstyr. Du bør raskt få dette sjekket opp av en sertifisert forhandler.

Varmeannlegget bruker mye gass, og er det første av utstyres som får problem med for lavt gasstrykk, funker alt annet utstyr, men ikke varmer kan det indikere for lavt trykk. Ved for høyt trykk får man ofte stor flamme på kokebuss som er veldig gul i flammen. Man bør i begge tilfeller teste ut regulatoren hos en forhandler.

Varmer fot gassflaske
Varmer fot gassflaske

Bruk av propan i lave temperaturer kan føre til problemer. For å forstå dette behøver man å vite litt om egenskapene til propan. Propan i beholdere er under trykk og kan derfor lagres i vanlige temperaturer uten at den koker av. Er temperaturen under 42,1 grader vil gassen forbli i flytende form. For at den flytende propanen skal kunne brukes må den koke av og bli til gass, den trenger da varme (derfor rimer det på gassflasken under bruk). Er det lite varme rundt beholderen vil gasstrykket bli lavere og til slutt opphøre å koke. Stålflasker leder varme bedre enn komposittmaterialer, og vil derfor være bedre egnet ved bruk i lave temperaturer. Man får kjøpt varmebelter til gassflasker, for å hjelpe til med avkokingen.

Gassfilter som renser gassen for olje.
Gassfilter som renser gassen for olje.

Olje i gass er ofte et problem. Dette skyldes innslag av gass raffinert av olje, og er noe billigere enn naturgass. Det er vanskelig for oss forbrukere å vite opphavet til gassen, og problemet kan man få fra alle leverandører av gass i Norge. Vi anbefaler å montere et gassfilter før regulatoren.


Kilder; NCB, Teknologisk Institutt AS


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen