Sikkerhetsinfo fra Truma, gjelder utendørs gasstilkobling.

Endret Fri, 3 Feb, 2017 ved 1:10 PM

Viktigt säkerhetsmeddelande från Truma!
Utbyte av Truma-utomhusuttag för gasol samt ventiler KV8-M och AKV-8-M för gasuttag,
märkning från 01.2016 till 01.2017

Berörda produkter

Trumas kvalitetssäkring har konstaterat att det kan uppstå otäthet bland Truma-utomhusuttag för gasol och två ventiler för gasuttag. Detta berör endast produkter med gul kåpa och nedanstående märkning leverade av Truma fr.o.m. leveransdatum 1. oktober 2015.

Detta kan leda till att gasol läcker okontrollerat via berörda produkter. I värsta fall kan det orsaka gasförpuffning och personskador. Idag har Truma dock ingen kännedom om något sådant fall. För att undvika alla risker har Truma och Reimo beslutat sig för att byta ut alla berörda produkter.

Försiktighetsåtgärder
Vänligen meddela omgående de kunder till vilka du sålt ovannämnda produkter eller monterat dessa hos
  • vänligen kontakta Reimo för Trumas officiella brev till slutkunder för kundkontakt
  • du kan även ladda hem Trumas säkerhetsmeddelanden på Trumas återförsäljar-/OEM-portal
Konsumenterna bör beakta följande försiktighetsåtgärder:
  • säkerställ att gasolanläggningen tas ur drift omedelbart. Stäng flaskorna, resp. gasoltanken eller den externa gasolförsörjningen. Om det utvändiga gasoluttaget är anslutet till en separat avstängningsventil (t.ex. på det s.k. ventilblocket) räcker det att stänga endast denna avstängningsventil.
  • om förtält används, bör god ventilation säkerställas
  • kontrollera märkningen nedanför den gula kåpan (bild 1 nedan). Ringen kan behöva vridas för att läsa märkningen. Se till att det inte finns tändkällor i närheten medan du gör kontrollen.
  • om produkten har märkningen från 01.2016 till 01.2017, vänligen kontakta din återförsäljare, en Truma Sevice Partner (www.truma.com) eller ett Truma-servicecenter för kostnadsfritt utbyte. Detta utbyte får endast utföras av utbildad specialistpersonal och går mycket snabbt. Fram till utbytet bör gasolanläggningen ej användas eller den separata avstängningsventilen (t.ex. på ventilblocket) öppnas igen!
  • om din produkt har en annan märkning än vad som anges i tabellen, kan gasolanläggningen sättas igång igen och användas som vanligt.
Vänligen kontrollera ditt lagersaldo. Om du har produkter med berörd märkning på lager, får denna ej säljas!
Utbytet av berörda produkter bör ske inom fristen för vanlig garantiprocess.

Vi på Reimo och Truma beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka, och tackar på förhand för ditt stöd och din samverkan.

Vid frågor kan du kontakta Reimo eller Truma direkt via:

epost: service@truma.com
t
el: 0049 (0) 4617 2020
Berörda Reimo-artikelnummer:
23290-01 - 751403
23290-02 - 751402
23290-03 - 751404
23251-01 - 75156

Övriga produkter i säkerhetsmeddelandet har ej sålts utav Reimo.

OBS! Alla produkter måste inte skickas tillbaka, utan Truma kommer att erbjuda ett utbytesset. Artikelnummer till detta kommer att meddelas till berörda partners.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen